Όλο και πιο ασφυχτική γίνεται η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, η οποία απεικονίζεται με μελανά χρώματα στην έρευνα της Αdecco, σύμφωνα με την οποία ένας στους τρεις Έλληνες αναζητά δουλειά στο εξωτερικό! Πρόκειται για μία σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 11% των ερωτώμενων το 2015, έφτασε το 28% το 2016 και άγγιξε φέτος το 33%. Εκτός της ανοδικής αυτής τάσης, εντοπίζονται και διαφορές ως προς τα αίτια της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.