Τα επόμενα βήματα που θα γίνουν σε σχέση με το κρίσιμο θέμα των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Καθαριότητας συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που κατακλύστηκε από τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έκρυβαν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον. Ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Β.Λαμπρινός τόνισε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ο νόμος προβλέπει πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει η απόλυσή τους με διαπιστωτική πράξη και ταυτόχρονα θα γίνει νέα σύμβαση, μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στις 31-3-2018.