Έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις αναμένεται να πυροδοτήσει στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε. Ο ισοσκελισμένος απολογισμός εσόδων και εξόδων της προηγούμενης χρονιάς φτάνει τα 116.033.392 ευρώ και σύμφωνα με τη δημοτική αρχή θα πρέπει να αξιολογηθεί μέσα από το ασφυκτικό πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων και του Παρατηρητηρίου, μέσα από το οποίο γίνεται ουσιαστική προσπάθεια για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και της ισόρροπης ανάπτυξης.