Έμπρακτα στηρίζει της δράσεις για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Κρήτη η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία στοχεύει να δίνει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο έως το 2020. Για τον σκοπό αυτό και για την ενημέρωση επιχειρηματιών και στελεχών βρέθηκαν στην Κρήτη ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χατζηνικολάου και ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου. Οι πρωτοβουλίες της τράπεζας εντάσσονται στη γενικότερη πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας Agenda 2020.