Απόφαση, με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, σύμφωνα με την οποία επιστρέφονται πλέον άμεσα και χωρίς έλεγχο ποσά ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Η επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνεται μέσα σε 90 ημέρες, όταν σήμερα οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, αναγκάζονται να περιμένουν πολλούς μήνες, ακόμη και πάνω από 1 χρόνο, μέχρι να εισπράξουν από το Δημόσιο τα ποσά του ΦΠΑ που δικαιούνται.