Μία «ασπίδα» σε όσα νοικοκυριά έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, τις τράπεζες ή αλλού προσφέρουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης που οργανώνουν 26 ημερίδες σε ολόκληρο το νησί. Ειδικευμένα στελέχη από τον νομικό και οικονομικό τομέα θα ενημερώνουν δωρεάν τα χρεωμένα νοικοκυριά τους τρόπους άμυνας που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τα χρέη τους, βάσει του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.