Τελικά οι Κρητικοί θέλουν διόδια στον βόρειο οδικό άξονα. Για την ακρίβεια, είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο για τις μετακινήσεις τους, εφόσον το οδικό δίκτυο είναι κυρίως ασφαλές και μπορεί να εγγυηθεί ταχύτερες μετακινήσεις. Τα στοιχεία που παρουσιάζει έρευνα της Prorata, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 1.700 οδηγών σε όλη την Κρήτη, είναι αποκαλυπτικά τόσο για την κατάσταση που επικρατεί στο υφιστάμενο δίκτυο όσο όμως και για τις προσδοκίες τους.

Γενική παραδοχή είναι ότι ο φόβος και η ανασφάλεια χαρακτηρίζουν το οδικό δίκτυο, ενώ οι αλλαγές σε επίπεδο ποιότητας δικτύου και ασφάλειας είναι επιβεβλημένες, ακόμα κι αν μέρος του κόστους βελτίωσης επιβαρύνει τους οδηγούς.