Ανακωχή που προβληματίζει συμφωνήθηκε μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών που πριν από κάποιους μήνες είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του Νίκου Φίλη από τη θέση του υπουργού. Η Εκκλησία, στο εξής, θα δίνει το «πράσινο φως» πριν τα βιβλία του μαθήματος περάσουν στο τυπογραφείο! Παράλληλα, παρεμβαίνει σε συγκεκριμένα σημεία στα προγράμματα σπουδών ανά τάξη και, μεταξύ άλλων, θέτει εκτός ύλης τραγούδια, όπως το «Μπαγάσα» του Ν. Άσιμου και τη «Συννεφούλα» του Δ. Σαββόπουλου, ενώ εγκρίνεται ο «Προσκυνητής» του Αλκ. Ιωαννίδη.