Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη της Παγκρήτιας Τράπεζας για το 2016 σύμφωνα με τον ισολογισμό που ενέκρινε η γενική συνέλευση των μελών της. Το ενεργητικό της τράπεζας στο τέλος του 2016 ήταν 1.419,30 εκατ. ευρώ από 1.441,49 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,04% ως συνέπεια της εμπιστοσύνης των συνεταίρων, της σταθεροποίησης της καταθετικής βάσης και της διεύρυνσης των συναλλαγών. Η τράπεζα κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς με ποσοστό περίπου 21% στον νομό Ηρακλείου και περίπου 14% στην Κρήτη.