Στην πρώτη θέση στις επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βρίσκεται η Κρήτη και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, κ. Ν. Ταβερναράκης, τονίζει πως συνολικά έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα πάνω από 70 εκατ. ευρώ μέσω επιχορηγήσεων του ERC, ενώ μπορούν να απορροφηθούν περισσότερα στο μέλλον, αν οι Έλληνες ερευνητές τολμήσουν να υποβάλουν περισσότερες προτάσεις.