Στα 326,358 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του 2016, έναντι 323,709 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Επίσης, στις 31.12.2016 τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν στα 2,791 δισ. ευρώ, έναντι 3,004 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου, όπως προκύπτει από το δελτίο για την πορεία του δημοσίου χρέους, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).