Δημοσιεύτηκε στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελου Αποστόλου, με την οποία καθορίζονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MμE), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα.