Διαφοροποιείται από τις 9 Νοεμβρίου ο τρόπος ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι ως τώρα είχαν υποχρέωση ιατρικής εξέτασης από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).