Οι Ευρωπαίοι εδώ και χρόνια κάνουν άλματα στη διατήρηση και τη βελτίωση των δημόσιων κτιρίων. Εκεί τώρα προσπαθεί να… βάλει πόδι και η περιφέρεια Κρήτης! Η συμμετοχή της Κρήτης σ ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την ανακαίνιση, ανάδειξη και…ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, δεν είναι απλώς τυπική, αλλά σε κάποιο βαθμό και ηγετική. Μάλιστα σε λίγες μέρες φιλοξενεί εδώ στην Κρήτη εταίρους από 7 χώρες.

Πρόκειται για το έργο «REBUS-Renovation for Energy efficient BUildingS - Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe και επικεφαλής εταίρος είναι το Ενεργειακό Γραφείο της Φλωρεντίας.