Ακόμη και στη χειρότερη ανομβρία των τελευταίων 30 ετών το φράγμα Αποσελέμη έδειξε ότι μπορεί να είναι μια σημαντική διαχειρίσιμη μονάδα υδροδότησης για την ανατολική Κρήτη. Η στάθμη του νερού, παρά τις απολήψιμες ποσότητες, βρίσκεται στα 202 μέτρα και, όπως αναφέρει ο μηχανικός πρόκειται για 9.620.000 κυβικά με βάση το διάγραμμα που υπάρχει!

Τι σημαίνει αυτό; Πως το φράγμα ακόμη και στη χειρότερη περίοδο και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σήραγγα που θα φέρνει τα πλημμυρικά νερά από το Οροπέδιο, μπορεί με μια σωστή διαχείριση να... βοηθήσει τα μέγιστα τις πόλεις και τα χωριά της βορειοανατολικής Κρήτης στο μείζον θέμα της ύδρευσης. Θυμίζουμε ότι έχει αποφασιστεί να γίνει με φειδώ η πορεία υδροδότησης Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου από το φράγμα Αποσελέμη την καλοκαιρινή περίοδο. Σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Ο.Α.Κ. Α.Ε, ως φορέα διαχείρισης των έργων Αποσελέμη, αποφασίστηκε κατά την περίοδο Ιουνίου έως μέσα Οκτωβρίου 2016, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου να υδροδοτείται με μέση παροχή 900 m3/h, η ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου να υδροδοτείται με μέση παροχή 330 m3/h και ο στόχος του προαναφερθέντος προγραμματισμού είναι η διαθέσιμη απολήψιμη ποσότητα νερού στον ταμιευτήρα Αποσελέμη στην έναρξη του νέου υδρολογικού έτους και της εισροής νερού στον ταμιευτήρα να είναι τουλάχιστον 6.000.000 m3 νερού που όπως φαίνεται είναι εφικτός.