Στον Αποσελέμη ο μετροπόντικας φαίνεται πως ανακάλυψε ένα φυσικό “θησαυρό”! Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για τη μεγάλη σήραγγα ο μετροπόντικας του Χώνου έπεσε πάνω σε τεράστιες σπηλαιώσεις για τις οποίες εξετάζοντας οι σπηλαιολόγοι διαπίστωσαν ότι είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος και μάλιστα τις συγκρίνουν σε σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα με σημαντικά σπήλαια της Κρήτης και της χώρας συνολικότερα.