Πρόσω ολοταχώς για τη δρομολόγηση μιας εξαιρετικά σημαντικής κυκλοφοριακής παρέμβασης βάζει ο Δήμος Ηρακλείου που ανασύρει το μείζον θέμα της δημιουργίας του ελλειψοειδή κόμβου στο Μπεντεβή.

Εφόσον το έργο προχωρήσει και ανακουφίσει κυκλοφοριακά την ευρύτερη περιοχή και θα διορθώσει τις ατέλειες που προέκυψαν από τις συνδέσεις της γέφυρας Παπαναστασίου.