Ακόμη ένα τεράστιο λάθος με τραγικές κοινωνικές προεκτάσεις έκανε το ΔΝΤ στην Ελλάδα, κάτι που το ίδιο το Ταμείο παραδέχεται πλέον.

Συγκεκριμένα η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεγάλες περικοπές μισθών, που ακολούθησε η Ελλάδα, δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα και οδήγησαν σε πτώση την παραγωγικότητα σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Προσαρμογή στις χώρες της Ευρωζώνης με ελλείμματα: πρόοδος, προκλήσεις και πολιτικές».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΝΤ παραδέχεται τα μεγάλα λάθη της πολιτικής που ακολούθησε στην Ελλάδα, καθώς τα μέτρα λιτότητας δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη.