Να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες από τους κίνδυνους που κρύβει το διαδίκτυο και όχι μόνο προσπαθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών ΕΝΙΣΑ.

Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, ο ΕΝΙΣΑ διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την πληροφόρηση των ιθυνόντων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού καθηγητής Udo Heimbrecth, μιλά στην “Π” για τα σχέδια του οργανισμού για τη νέα χρονιά.