Σύμφωνα με έγγραφο εσωτερικής διανομής (non paper) του υπουργείου Παιδείας, στα ΑΕΙ υπάρχει μια μειοψηφία που θέλει να συντηρεί «φέουδα ανομίας». Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει πως:

«Α. Μια μικρή μειοψηφία καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων, με φανερά συντεχνιακή λογική, συνεπικουρούμενη, από δημοσιογράφους «ερευνητές» ανακάλυψαν «άνιση κατανομή» και «κομματική λογική πίσω από την επιλογή των ιδρυμάτων».

Β. Είναι η ίδια μειοψηφία που αρνείται την υποβολή στοιχείων, γιατί θα αποκαλυφθεί η παράνομη πρόσληψη και μονιμοποίηση από το «παράθυρο» εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων, με πλαστά πτυχία σε κλάδους «φαντάσματα».

Γ. Ισχνές μειοψηφίες, που θέλουν να παραμείνουν τα πανεπιστήμια φέουδα ανομίας, σπατάλης και κακοδιαχείρισης, επικαλούνται το νόμο κατά το δοκούν και όταν στερεύουν τα επιχειρήματα καταφεύγουν στην συκοφαντία και τον λαϊκισμό για το τάχα μου «ποιος έχει μπάρμπα στη Κορώνη».

Το υπουργείο Παιδείας στο non paper έχει συμπεριλάβει και μια δεύτερη ενότητα στην οποία έχει τίτλο «Η Αλήθεια και η τήρηση της νομιμότητας» και αναφέρει τα εξής:

«A. Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων, της διαδικασίας αξιολόγησης, του αριθμού των πλεοναζόντων διοικητικών υπαλλήλων, των ιδρυμάτων που παρουσιάζουν πλεονάσματα ή κενά, εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

B. Τα κριτήρια και η μελέτη πλεονασμάτων και υπεραρίθμων βασίστηκαν στη διεθνή πρακτική και σε επιστημονική μεθοδολογία, αλλά αρκεί μια απλή ανάγνωση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων ανά ίδρυμα για να πειστεί και ο πλέον δύσπιστος για την ορθότητα και την αντικειμενικότητα της απόφασης.

Επίσης, για τους επιλήσμονες θυμίζουμε, ότι την 21η Νοεμβρίου του 2012, στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλα το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Αθήνας, το ΤΕΙ Πειραιά και άλλα.

Γ. Σήμερα με την εκπνοή της προθεσμίας τέσσερα από τα οχτώ ιδρύματα έχουν αποστείλει, ως όφειλαν, στοιχεία στο ΑΣΕΠ «σπάζοντας» το μέτωπο της «ανταρσίας».