Μειωμένο στα 984 εκατ. ευρώ είναι το πρωτογενές έλλειμμα για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, παραμένοντας καλύτερα του στόχου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Να σημειωθεί, πάντως, ότι από το έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης εξαιρούνται τα ελλείμματα φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως δήμοι, Ταμεία και νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.857 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.876 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.062 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2.350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.165 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.150 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Αʼ πενταμήνου 2013 (18.730 εκατ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.432 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου (17.370 εκατ. ευρώ).

Στο Αʼ πεντάμηνο του έτους, κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ? ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε,

β) οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. ? ή 10,6%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011),

γ) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 245 εκατ. ευρώ ή 4,2%, εκ των οποίων 187 εκατ. ? προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,

δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ ή 4,8%.

ε) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 139 εκατ. ευρώ ή 14,0%,

στ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα τον Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στο φόρο επί των τόκων των καταθέσεων,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 193 εκατ. ευρώ ή 20,0%,

γ) τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους,

δ) τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 118 εκατ. ? ή 61,9%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.

Όπως υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, «η θετική απόκλιση έναντι του στόχου έχει σταθεροποιηθεί, μετά τον Μάρτιο, σε επίπεδα άνω των 3 δισ. ευρώ. Δηλαδή, παγιώνεται η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος του πρωτογενούς ελλείμματος».

«Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί στο πεντάμηνο και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος είναι εφικτή», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας σε δημοσιογράφους.