Κατρακύλα χωρίς σταματημό έχει πάρει ο κλάδος της οικοδομής που άλλοτε ήταν η αιχμή του δόρατος της οικονομίας προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μείωση 48,2% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Από την αρνητική αυτή εξέλιξη δεν έμεινε αλώβητη ούτε η Κρήτη καθώς η μείωση το ίδιο διάστημα ήταν 44,8%.

Ειδικότερα φέτος τον Αυγουστο στο νησί εκδόθηκαν στην ιδιωτική και δημόσια δραστηριότητα 95 άδειες έναντι 172 τον ίδιο μήνα του 2011.

Όσον αφορά στην επιφάνεια η μείωση ήταν της τάξης του 24,2% ενώ στον όγκο η μείωση ήταν 9.5%. Το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2011 –Αυγούστου 2012 η μείωση της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας δημόσιας και ιδιωτικής έφθασε στην Κρήτη το 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010-2011.

Οι άδειες που εκδόθηκαν στο νησί το διάστημα Σεπτεμβρίου 2011 –Αυγούστου 2012 ήταν 1636 έναντι 2125 το αντίστοιχο δωδεκάμηνο πέρσι.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Κρήτη είναι πολύ πάνω από τον μέσο πανελλαδικό όρο που το διάστημα αυτό φτάνει σε μείωση το 26,1%.

Επίσης είναι η δεύτερη περιφέρεια σε μείωση μετά την Αττική όπου η πτώση έφθασε στο 36,9%.

Όσον αφορά στην επιφάνεια η μείωση το διάστημα Σεπτεμβρίου 2011 –Αυγούστου 2012 ήταν 31,9% ένώ σε όγκο η πτώση έφθασε στο 33,3%,

Ελλάδα

Σύμφωνα με τα προσωρινά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Αύγουστο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.210 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 265,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.186,7 χιλιάδες m3 όγκου, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 48,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 37,3% στην επιφάνεια και κατά 27,5 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.201 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 254,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.141,0 χιλιάδες m3 όγκου, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 48,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,8% στην επιφάνεια και κατά 28,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2012, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2012, είναι 3,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Αύγουστο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 29.463 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.254,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 20.028,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 26,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,9 % στην επιφάνεια και κατά 29,4 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Αυγούστου 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2011-Αυγούστου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 30,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010-Αυγούστου 2011.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,0%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 27,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 21,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2010. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 27,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,2% στην επιφάνεια και κατά 23,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011.