Φάρμακα, γάλα για τα παιδιά τους, καθημερινή τροφή και ρούχα εξασφαλίζουν χάρη σε ευαισθητοποιημένους φορείς ολοένα και περισσότερες οικογένειες Ηρακλειωτών.

Επειδή η ανέχεια παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και στην πόλη μας, πολλοί, αν και το θέλουν, αδυνατούν να στηρίζουν πλέον ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων φορέων.