Περίπου 28,9 εκατομμύρια ευρώ από το πολύπαθο κρατικό ταμείο προς τα κόμματα αποδεσμεύει η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών η οποία ψηφίστηκε χθες σχεδόν οριακά στην Βουλή ενώ αναμένεται να δοθούν επιπλέον περίπου 8 εκατομμύρια δημόσιου χρήματος ως εκλογική επιχορήγηση! Συνολικά δηλαδή περί τα 37 εκατ. ευρώ ενώ ήδη από τις αρχές του 2011 έχουν λάβει περίπου 44,2 εκατομμύρια ως τακτική επιχορήγηση και επιδότηση για επιμορφωτικούς σκοπούς.