Της Kατερίνας Μυλωνά

Διασταυρώνουν τα βέλη τους στο Πανεπιστήμιο

Η σημερινή και η προηγούμενη πρυτανική Αρχή εξαιτίας των εκλογών για την ανάδειξη εσωτερικών μελών

Η σημερινή διοίκηση του Π.Κ. θεωρεί ότι παραγκωνίζεται από τη διαδικασία και ζητά την ανάκληση της προκήρυξης


Τα βέλη τους διασταυρώνουν η σημερινήμε την προηγούμενη πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο λόγος είναι η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Η σημερινή διοίκηση του Π.Κ. θεωρεί ότι παραγκωνίζεται από τη διαδικασία και ζητά την ανάκληση της προκήρυξης.

Οπως είχε γράψει η “Π” υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι η οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους πρώην πρυτάνεις κ.κ. Παλλήκαρη και Χρ. Νικολάου και πρώην αντιπρυτάνεις κ.κ. Ι.  Παπαματθαιάκη, Εμ. Πετράκη και Αν. Φιλαλήθη.

Η επιτροπή προχώρησε στην προκήρυξη των εκλογών για την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται πως ο κ. Νικολάου έχει επίσημα διαχωρίσει τη θέση του από τη διαδικασία.“Λειτουργήσατε άτυπα”Η πρυτανική Αρχή του ιδρύματος υποστηρίζει πως δεν έχει εμπλακεί -όπως θα έπρεπε- στη διαδικασία.

“Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο έχει μέχρι σήμερα λειτουργήσει άτυπα. Ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει και δεν επανιδρύεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Οι διαδικασίες εκλογών για το Συμβούλιο είναι διοικητικές πράξεις του Πανεπιστημίοιυ Κρήτης. Οι μέχρι τώρα πράξεις της Οργανωτικής Επιτροπής εμφανίζονται ως εσωτερική λειτουργία των πέντε μελών της που γνωστοποιούνται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ουδέν πρακτικό νομίμως συνταγμένο και υπογεγραμμένο έχει κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης” αναφέρει.

Στη συνέχεια τονίζει:

“Καλώ εκ μέρους της Πρυτανείας την Οργανωτική Επιτροπή να ανακαλέσει την προκήρυξη των εκλογών. Στην συνέχεια σε συνεννόηση με την Πρυτανεία και σε συνεργασία με τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, και με την έλευση του νέου έτους, σε κλίμα που επιτάσσει κάθε συντεταγμένη ακαδημαϊκή λειτουργία, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των εκλογών, με τήρηση προθεσμιών που να επιτρέπουν την προετοιμασία των υποψηφιοτήτων και το διάλογο μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του συμβουλίου σε συνθήκηες ομαλότητας και ηρεμίας, όμοιες με αυτές των τελευταίων πρυτανικών εκλογών, απαιτεί ένα αντίστοιχο χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012.

Εάν επιμείνετε στις άτυπες διαδικασίες περιφρονώντας τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, εσείς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής επωμίζεσθε βαρύτατη ευθύνη”.