Η πρώην Νομαρχία Ηρακλείου - Περιφέρεια Κρήτης πια- έψαχνε χρόνια να βρει ένα χώρο για να κατασκευάσει το νέο διοικητήριο το οποίο αρχικά είχε προβλεφθεί να γίνει στο ανατολικό πολεοδομικό κέντρο...

Μετά τα μπερδέματα που υπήρχαν εκεί και ύστερα από πολλές προτάσεις κι επί θητείας Δ. Σαρρή, βρέθηκε το οικόπεδο στο Σκαλάνι για να γίνει το διοικητήριο! Ωστόσο,

αυτή η λύση ακυρώθηκε από την κα Σχοιναράκη, αναζητήθηκαν άλλες λύσεις (π.χ. κτίριο ΜΟΜΑ) και ξαφνικά όλα δείχνουν ότι ξαναγυρίζουμε στο... Σκαλάνι...