Με γεωμετρική πρόοδο, αυξάνονται τα λειτουργικά προβλήματα στους νέους καλλικρατικούς δήμους, οι οποίοι είναι αποδεκατισμένοι από προσωπικό, καθώς η πλειοψηφία των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επέλεξε να μεταταχθεί στο Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια.