Ο κατʼ αποκλειστικότητα θηλασμός του νηπίου από την μητέρα του το πρώτο εξάμηνο της ζωής του το προφυλάσσει από πάσης φύσεως μολύνσεις, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό τον καθηγητή Μ. Γαλανάκη, που δημοσιεύθηκε σʼ ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάστηκε από το BBC.