Τα κολλέγια στα οποία δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας είναι:

1. “Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μινωική Εκπαιδευτική” και το διακριτικό τίτλο Minoan Educational S.A.

2. “Κολλέγιο Πανδιδακτήριον Εκπαιδευτική ΕΠΕ” και το διακριτικό τίτλο “Pandidaktirion College ΕΠΕ”.

3. “Αθηναϊκή Εκπαιδευτική ΕΠΕ” και το διακριτικό τίτλο “Κολλέγιο Rene Descartes”.

4. “Κολλέγιο Alpine Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “Alpine College A.E.”.

5. “Σ. Αυλωνίτης-Π. Φαραώνης Κολλέγιο CMA (Centre for Management and Administration) Ο.Ε.”.

6. “Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών”.

7. Πέτρος Φυτηλάς του Γεωργίου.

8. “Κολλέγιο COREL.co Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “Ελλανιον ή South European College ή Αμφιαρειον”.

9. “Κολλέγιο-Institution Dʼ Etudes Francophones (IdEF)” και το διακριτικό τίτλο “Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας”.

10. “Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος-Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” και το διακριτικό τίτλο “ΑΚΤΟ Α.Ε.”-Θεσσαλονίκη.