Οριστικά απερρίφθη χθες από τη Νομαρχία Ηρακλείου η προσφορά για το νέο κτίριο που ζητούσε για την μεταστέγαση του Μηχανολογικού. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, παρά τα παζάρια, δεν συμφώνησε στο να μειώσει την τιμή του ενοικίου που ζητούσε και η Νομαρχία έκρινε ασύμφορη την προσφορά.