Ειδοποιητήρια σε 827.396 οφειλέτες του Δημοσίου με ληξιπρόθεσμα χρέη 32 δισ. ευρώ αποστέλλει η Εφορία, καλώντας τους να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους έως τις 31 Μαΐου τις οφειλές τους.

Οι επιστολές της Εφορίας φτάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες στους οφειλέτες του Δημοσίου, παρότι για την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας απομένει μόνο μία εργάσιμη ημέρα μετά τη σημερινή. Το κείμενο των εν λόγω επιστολών υπογραμμίζει στους φορολογούμενους πως εμφανίζονται ως οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και τους γνωστοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από την εφαρμογή των διατάξεων για βεβαιωμένες οφειλές υπέρ του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009. Ακόμη υπογραμμίζει πως οι οφειλέτες μέσα από τη ρύθμιση κερδίζουν:

- Απαλλαγή κατά 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν οφειλές, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου αυτών έως τις 31-5-2010.

- Απαλλαγή κατά 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης τουλάχιστον του 50% της ληξιπρόθεσμης οφειλής έως τις 31-5-2010.

- Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα τελωνεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009, αλλά και οφειλές που τελούν υπό αναστολή είσπραξης ή έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση χρεών.

- Αντίθετα, ακόμη και αν ζητηθεί από τον οφειλέτη δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και τυχόν οφειλές που ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπουν την απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών τους ή του ήμισυ αυτών για να κερδίσουν διαγραφή των προσαυξήσεων, μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση της οφειλής τους έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Αν δεν πράξουν τίποτα από όλα αυτά, η Εφορία θα προβεί σε κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων.

Ήδη έχουν παρασχεθεί στις Εφορίες σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με την καθιέρωση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για την εκπόνηση προγραμμάτων πλειστηριασμών ακινήτων και νέων διαδικασιών κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων για όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο, ενώ έχουν εντοπιστεί μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου με εξίσου μεγάλη ακίνητη περιουσία.