Το ερευνητικό έργο ADAPTIVES της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνήτριας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, κ. Χρυσούλας Τσόγκα, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας!

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και μελέτη αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος της απεικόνισης μέσω διάδοσης κυμάτων.