Ιδιωτική εταιρεία φύλαξης “security” αναλαμβάνει τον έλεγχο επιβατών και χειραποσκευών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αρκεί προηγουμένως να ξεπεραστούν τα προβλήματα των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών για την ανάληψη του έργου.