Δημοσιεύθηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παραχώρησης για το έργο με τίτλο: “Μελέτη – Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Αξιοποίησης και Ανάπλασης των Ακινήτων της Μαρίνας – του Θαλασσίου Μετώπου – των σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης”. Πρόκειται για το έργο που εξήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ.Κεφαλογιάννης.

Όπως είναι γνωστό ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, αφού μελέτησε το θέμα με εξειδικευμένους συμβούλους αποφάσισε την προώθηση της ανάπτυξης, ανάπλασης και αξιοποίησης του θαλασσίου μετώπου (από το Απεντομωτήριο έως το Μπεντενάκι) καθώς και των σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου με διεθνή διαγωνισμό σύμβασης παραχώρησης.

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των ακινήτων και των εγκαταστάσεων της παραλιακής ζώνης του λιμένα και ειδικότερα:

- Τον εκσυγχρονισμό σε υποδομές και εξοπλισμό της υφιστάμενης μαρίνας

- Την ανακαίνιση, προσθήκη και κατασκευή νέων κτιρίων στη ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης μαρίνας

- Την ανάπλαση της περιοχής από το κτίριο του Απεντομωτηρίου έως το Μπεντενάκι.

- Τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας και την κατασκευή νέων κτιρίων επιβατικών σταθμών ακτοπλοΐας

- Την κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

Με τη δημοπράτηση του έργου αυτού, ουσιαστικά ξεκινά η αξιοποίηση και ανάπλαση του λιμανιού, ενώ σε ότι αφορά στο διαγωνισμό, που σήμερα ξεκινάει, κύριος στόχος είναι η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσης και κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία αυτό το σημαντικό έργο πνοής για την πόλη του Ηρακλείου. Ο προϋπολογισμός για το κατασκευαστικό αντικείμενο του “Έργου” έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 35.000.000 ευρώ. Ο διεθνής διαγωνισμός είναι κλειστός (με προεπιλογή) και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Α΄Φάση: Προεπιλογή υποψηφίων

Β΄Φάση: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την επιλογή του πλέον κατάλληλου αναδόχου/παραχωρησιούχου.

Η σύμβαση παραχώρησης θα συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος ως κυρίου του έργου και της Περιφέρειας Κρήτης ως αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού αφενός, και του αναδόχου/παραχωρησιούχου αφετέρου.

Τέλος, μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης το έργο καθώς και τα αποτελέσματά του θα περιέλθουν στην κατοχή της Ο.Λ.Η.