Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στους ασφαλιστικούς οργανισμούς προβλέπεται στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο-σκούπα κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Αποτελείται από 70 άρθρα και το μεγαλύτερο μέρος του αναφέρεται στην αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ.Ρύθμιση χρεών προς ΙΚΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική διατύπωση της διάταξης για τη ρύθμιση των χρεών προς το ΙΚΑ, η οποία προκαλεί την αντίδραση των εργαζομένων στο Ίδρυμα και έχει ως εξής:

«Oι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές, κεφαλαιοποιούνται και καταβάλλονται είτε εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και άλλων επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων είτε τμηματικά μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, όποτε η έκπτωση επί των πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων ανέρχεται στο 50% αυτών. Στην περίπτωση τμηματικής καταβολής προκαταβάλλεται το 3% της οφειλής. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 31/10/2006».Η 18μηνη αναστολή

Εξάλλου παρέχεται, ειδικά σε όσους έχουν συνολική οφειλή πάνω από 1 εκατ. ευρώ, η εναλλακτική δυνατότητα να ρυθμίσουν το ποσό της οφειλής μέχρι 1 εκατ. ευρώ σε δόσεις, ενώ για το εναπομένον θα ανασταλεί επί 18 μήνες η οποιαδήποτε καταβολή.Oφειλές στα επικουρικά

Επίσης ευνοϊκή ρύθμιση γίνεται για την αποπληρωμή των οφειλών προς τα επικουρικά ταμεία (36 δόσεις). Παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2006 η ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τα ταμεία κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων (OΑΕΕ). Πρόκειται για παράταση παλαιότερης ρύθμισης (νόμος 3144/03) για την εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους. Η ρύθμιση έχει εφαρμογή και στα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.