Ενώ η υπόθεση της μετακίνησης του ΟΑΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού) ΔΕΗ, από την παλιά Ηλεκτρική, μοιάζει να οδηγείται σε “ναυάγιο”, ξεκινούν οι εργασίες για την δημιουργία νέου υποσταθμού της ΔΕΗ, που θα καλύψει τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Ο νέος υποσταθμός, που θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα δίμηνο, αποτελεί προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση του υφιστάμενου υποσταθμού, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί “αγκάθι” για την ολοκλήρωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Χθες υπογράφηκε η σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, παρουσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κ. Μ. Μυλωνά. Τη σύμβαση υπέγραψε ο δήμαρχος Γ.Κουράκης σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου είναι 94.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτα), και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειου υποσταθμού διανομής ζεύξης 1 της ΔΕΗ στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (κτιριακό συγκρότημα της Παλιάς Ηλεκτρικής στο Ηράκλειο) .

Θα προηγηθούν, οι απαραίτητες εκσκαφές και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί ο υπόγειος χώρος εμβαδού 130,29 m2, σύμφωνα με τα θεωρημένα σχέδια της Δ/νσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου, η οποία εξέδωσε τη σχετική οικοδομική άδεια.

Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υπόγειου χώρου μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ – Δ/νση Περιφέρειας Νησιών σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις της ΔΕΗ.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος τόνισε ότι, “το συγκεκριμένο έργο είναι καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και τη λειτουργικότητά του, γιατί μόνο με την αποπεράτωσή του θα υπάρξει δυνατότητα μετεγκατάστασης του υφιστάμενου υποσταθμού που λειτουργεί στο υπόγειο του κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής στο νέο χώρο που κατασκευάζεται. Στο χώρο που απελευθερώνεται θα δημιουργηθούν κτιριακές υποδομές με αίθουσες και εργαστήρια όπου θα επιμορφώνονται άνεργοι σε θέματα περιβάλλοντος”.“Αγκάθι” η μεταφορά του ΟΑΠΣτο μεταξύ έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει τόσο στη δημοτική Αρχή, όσο και στη διοίκηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση του ΟΑΠ, που ενώ θεωρητικά έχει συμφωνήσει όσον αφορά στη φόρμουλα που έχει βρεθεί προκειμένου να μετακινηθεί από το χώρο που σήμερα καταλαμβάνει στην πρώην Ηλεκτρική, πρακτικά δεν μετακινείται. Όπως είναι γνωστό, ο δήμος έχει προσφέρει δωρεάν στον ΟΑΠ ένα ιδιόκτητο οικόπεδο του, στην οδό Γιαμαλάκη, και μάλιστα με υψηλό συντελεστή δόμησης της τάξεως του 2,8 προκειμένου να ανεγερθούν ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού, το κόστος των οποίων θα καλύψει το Πανεπιστήμιο. Ενώ λοιπόν η διοίκηση του ΟΑΠ είχε συμφωνήσει σε αυτή τη φόρμουλα, και είχε αποδεχτεί την ανάγκη μετεγκατάστασης, πρακτικά τίποτα δεν προχωρά, επειδή με πολιτική ευθύνη του οργανισμού, ανακύπτουν νέα διαδικαστικά προβλήματα που μπλοκάρουν το όλο θέμα. Η στάση αυτή του Οργανισμού, όπως έχει γράψει κατ’επανάληψη η “Π”, έχει εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες για την πορεία του URBAN, το οποίο χρηματοδοτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και μια σειρά από άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, και απειλούν να “τιναχθούν στον αέρα”, αφού υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τα οποία με κάθε τρόπο θα πρέπει να τηρηθούν.