Στη βουλή επανέρχεται το θέμα της μετεγκατάστασης της ΣΕΑΠ με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κεγκέρογλου μετά το σχετικό ρεπορτάζ της “Π”.

Συγκεκριμένα ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρει:

«Απαντώντας μου ο κ. Σπηλιωτόπουλος σε σειρά ερωτήσεων μου στη Βουλή, σχετικά με την ανάγκη μετεγκατάστασης της ΣΕΑΠ Ηρακλείου εκτός του πολεοδομικού ιστού Ηρακλείου, δήλωσε ότι το ΥΠ.ΕΘ.Α. εξετάζει κάθε δυνατή προτεινόμενη λύση εφόσον αυτή πληρεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

• Επειδή ήδη έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και δεν έχουμε ενημερωθεί για τις ενέργειες του ΥΠ.ΕΘ.Α.

• Επειδή η μετεγκατάσταση της ΣΕΑΠ θα απελευθερώσει οικοδομικές εκτάσεις και τις εγκαταστάσεις της για οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και

• Επειδή θα δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη της περιοχής στην οποία θα μετεγκατασταθεί η ΣΕΑΠ.

Ερωτάστε κ. υπουργέ

• Αν προτίθεται η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μετεγκαταστήσει τη ΣΕΑΠ;

• Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες μετεγκατάστασης της ΣΕΑΠ εκτός πολεοδομικού ιστού Ηρακλείου;