Τι είπε ο ίδιος στην “Π” για την πρωτοποριακή ανακάλυψη που ήδη χρησιμοποιείται σε ασθενείς στη Γερμανία

Η μικρότερη φωτογραφική μηχανή στον κόσμο, που μπορεί να την καταπιεί ένας ασθενής σαν χάπι για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, εφευρέθηκε από έναν Ηρακλειώτη επιστήμονα.

Ο κ. Βασίλης Κοντογιάννης, που ηγείται ερευνητικής ομάδας, είναι ανώτερος λέκτορας της Επιστήμης Υπολογιστών στο Harron και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Westminster της Αγγλίας, μίλησε στην “Π” για την πρωτοποριακή αυτή συσκευή που έχει το μέγεθος ενός σπίρτου και τώρα χρησιμοποιείται πειραματικά σε Γερμανούς ασθενείς.

Ο κ. Κοντογιάννης είχε την ιδέα τρία χρόνια πριν, για μια ασύρματη συσκευή, την οποία θα μπορούσε να καταπιεί ο ασθενής ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε χώρους τόσο μικρούς όσο ο λάρυγγας και να μεταδίδει καθαρές έγχρωμες εικόνες σε έναν υπολογιστή.

Εργάστηκε με τον καθηγητή Chas Chowdrey στην Πανεπιστημιακή Σχολή της Βιοχημείας στο κεντρικό Λονδίνο και πανεπιστημιακούς καθηγητές στην Ευρώπη στην Ανάλυση του Ενδοσωματικού Βίντεο (IVP), εργασία ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη δύο καινούριων συσκευών, γνωστών σαν (IVP1) και (IVP2).

Ο ερευνητής πιστεύει ότι οι μικρότερες αναλύσεις θα είναι ασφαλέστερες για τους ασθενείς και ελπίζει ότι θα δώσουν πιο ακριβή διάγνωση επειδή οι αισθητήρες είναι κινούμενοι και θα επιτρέψουν στους γιατρούς να δουν μέσα στο σώμα πιο καθαρά.

Ο ίδιος ανέφερε: “Τα μικρότερα μεγέθη σε χειρουργικά εργαλεία, ασύρματα συστήματα και ευφυή συστήματα για διαγνώσεις, θα ελαττώσουν το κόστος και το ρίσκο της θεραπείας. Θα είναι ευκολότερο να πάνε σε περιοχές όπου είναι επικίνδυνες σε μεγαλύτερες δοκιμές-αναλύσεις.

“Αυτά που έχουμε δημιουργήσει είναι ασύρματα και λιγότερο διεισδυτικά από ότι θα ήταν με καλωδιακό εξοπλισμό. Το IVP1 είναι η τέλεια εξέταση του παγκοσμίως μικρότερου βίντεο και χρησιμοποιεί φώτα οπτικών ινών και έναν μηχανισμό συστήματος κατεύθυνσης.

Η ανάλυση IVP2 είναι ασύρματη, καταπίνεται από τον ασθενή και περιέχει έναν αισθητήρα εικόνας ο οποίος στέλνει τα δεδομένα εικόνας στον υπολογιστή.

Υπάρχει επίσης, ένας μικροσκοπικός οργανισμός προσαρμοσμένος στην φωτογραφική μηχανή που της επιτρέπει να δίνει καλύτερη εικόνα.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, οι μελέτες θα συνεχιστούν για να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι δυο συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαγνώσουν παθήσεις του γαστρεντερολογικού συστήματος και του λάρυγγα.