Στα 200 χρόνια φιλοδοξούν να ανεβάσουν το μέσο όρο ζωής του ανθρώπου οι επιστήμονες. Χάρη στα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης και με τη σημαντική μείωση της περιγεννητικής και παιδικής νοσηρότητας και θνητότητας σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων φτάνει άνετα τα 85 χρόνια ενώ στη λίθινη εποχή μόνο το 20% του πληθυσμού έφτανε μέχρι την ηλικία των 35 χρόνων.

Εξάλλου το φράγμα των 100 χρόνων έχει σπάσει προ πολλού τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Αμερική υπολογίζεται, ότι οι σημερινοί 72.000 υπεραιωνόβιοι θα γίνουν το 2030 324.000 και το 2050 θα ανέλθουν σε 834.000.

Ο στόχος των 200 χρόνων φαίνεται να μην είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αφού η γήρανση, όπως αναφέρουν οι βιολόγοι-γενετιστές, οφείλεται σε ένα ή περισσότερα γονίδια, τα οποία αν αποκωδικοποιηθούν και διαπιστωθούν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, θα έχουμε ως αποτέλεσμα την ευεργετική επίδραση στη διεργασία του συνδρόμου της βιοψυχοκοινωνικής ατροφίας του γήρατος. Η διευκρίνιση της πολυγονιδιακής αιτιοπαθογένειας ενδεχομένως να φέρει και το "βοτάνι της αιώνιας νεότητας", στόχος άλλωστε επιτεύξιμος, για τον οποίο "μπορούμε να ελπίζουμε", όπως τόνισε ο ομότιμος καθηγητής παθολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακαδημαϊκός Αχιλλέας Τουρκαντώνης με την ευκαιρία του 6ου Συνεδρίου της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 1-3 Μαρτίου στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Πάλας" της Θεσσαλονίκης.

Η σημαντική αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης του ανθρώπου, πρόσθεσε ο κ. Τουρκαντώνης, που είναι πρόεδρος της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, έχει επιφέρει μια πληθυσμιακή δημογραφική ανακατανομή προς όφελος των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Έτσι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών από 10%, που ήταν το 1975, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 17% το 2030 και θα ανέλθει στο 23% το 2040, δηλαδή στο γενικό πληθυσμό ο ένας στους τέσσερις θα είναι υπερήλικας.

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα οικουμενικό φαινόμενο και τα τελευταία χρόνια έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών ήταν 328 εκατομμύρια και υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 828 εκατομμύρια το 2025. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών, που είναι σήμερα 20%, το 2020 θα ανέλθει σε 26% με ιδιαίτερη αύξηση στη λεγόμενη τέταρτη ηλικία, δηλαδή σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.