Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον «Καποδίστρια» ξαναχτυπά! Υπέρ μιας νέας διοικητικής διάρθρωσης της χώρας, ενός νέου «Καποδίστρια», τάσσεται ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Παπαδόπουλος, προτείνοντας ισχυρούς δήμους που δεν θα υπερβαίνουν του 524, καθώς και την καθιέρωση 2ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εννέα το πολύ διαμερίσματα.

Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «η σημερινή κατάσταση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, δυστυχώς, είναι ακριβώς η ίδια με τα 'θέματα' της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και με τα 'σαντζάκια' της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή όπως τα προσδιόρισε ο Αρμαγεδδών».

Ο κ. Παπαδόπουλος προτείνει, στο πλαίσιο των απόψεων του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη ενός «Καποδίστρια Νο2»:

1. Ισχυροί δήμοι με έναν νέο Καποδίστρια ΙΙ που, κατά την άποψή μου, δεν θα υπερβαίνουν τους 524 σε όλη τη χώρα.

2. Διατήρηση των σημερινών νομών ως πολιτικό μέγεθος και ως έλασσον αυτοδιοικούμενο διοικητικό μέγεθος μεν, διοικητικά ενταγμένο όμως σε ευρύτερα σχήματα του 2ου βαθμού αυτοδιοίκησης.

3. Καθιέρωση 2ου βαθμού αυτοδιοίκησης (τοπικές κυβερνήσεις) στο επίπεδο χωροταξικά επιλεγμένων διαμερισμάτων της χώρας, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 9, με άμεση εκλογή των οργάνων του και με κεντρική ευθύνη άσκησης όλων των αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων, την αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες, την καθολική διαχείριση των προγραμμάτων. Στο επίπεδο αυτό και μόνο μπορεί να δοθεί λύση και για τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Αθήνας και ίσως της Θεσσαλονίκης και όχι με τις ανούσιες προτάσεις τύπου «Μητροπολιτών δημάρχων».

4. Στην κεντρική κυβέρνηση παραμένουν μόνο οι βασικοί τομείς του εθνικού σχεδιασμού της ανάπτυξης, η εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της χώρας, τα δημόσια οικονομικά, η Δικαιοσύνη, ο εθνικός σχεδιασμός πολιτικής προστασίας, οι μηχανισμοί πολιτογράφησης και ιθαγένειας, η διασφάλιση των δημοσίων αγαθών και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η νομοθετική πρωτοβουλία. Oι σημερινές αποκεντρωμένες κρατικές δομές στις 13 σημερινές περιφέρειες καταργούνται και οι υφιστάμενοι σε αυτές τις διοικητικές δομές απορροφώνται από τον Β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης.