Εκκρεμότητες όσο αφορά στις πληρωμές του προσωπικού των νοσοκομείων τακτοποιούνται με δύο τροπολογίες-προσθήκες που υπογράφει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, κ. Νίκος Ηγουμενίδης, και έγιναν δεκτές στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και που αφορούν, μεταξύ άλλων το «Βενιζέλειο» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του βουλευτή, με τροπολογία-προσθήκη με τίτλο «Αποζημίωση εφημεριών ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού» αποκαθίσταται η ρύθμιση αποζημίωσης οικονομικών εκκρεμοτήτων ιατρικού, λοιπού επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και νοσηλευτικού προσωπικού νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη με τα εγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών και υπερωριών και δεν έχουν μέχρι σήμερα αποζημιωθεί. Όπως διευκρινίζεται και στην αιτιολογική έκθεση, οι δαπάνες είναι νόμιμες και δύνανται να αποζημιωθούν από ίδια έσοδα του Φορέα έτους 2017.

Επίσης, με τροπολογία-προσθήκη ρυθμίζεται η ένταξη στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ, μετά από αξιολόγηση τους, ιατρών χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι εργάζονται ως ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και εντάσσονται στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ: α) ως Επιμελητές Β΄, με χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, β) ως Επιμελητές Α΄, με χρόνο προϋπηρεσίας από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και γ) ως Διευθυντές, με χρόνο προϋπηρεσίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

Όπως εξηγείται και στην αιτιολογική έκθεση, οι ιατροί αυτοί σήμερα αντιμετωπίζονται μισθολογικά και βαθμολογικά ως ΠΕ και δεν εντάσσονται στο σύστημα των εφημεριών, παρά τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Κατόπιν τούτων, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία προς όφελος του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και για να αρθεί η σε βάρος των εν λόγω ιατρών αδικία.

Και οι δύο τροπολογίες ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο νόμου για την Υγεία που ψηφίστηκε την Πέμπτη.