Προστατεύστε τη νήσο Χρυσή που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές λόγω της αυθαίρετης εμπορικής και τουριστικής εκμετάλλευσης, επισημαίνει ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης, σε ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς. Ο κ. Δανέλλης τονίζει πως η σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση και η καταστροφή της χλωρίδας από αυθαίρετες ενέργειες ιδιωτών αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη νήσο Χρυσή, καθώς έχουν διαπιστωθεί υπερβολική πίεση και διαρκής υποβάθμιση της νήσου από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη χρήση του ευάλωτου οικοσυστήματός της, την απουσία στοιχειώδους προστασίας των παράκτιων περιοχών της αλλά και τη χρόνια μη τήρηση της νομοθεσίας. Η αυθαίρετη εμπορική και τουριστική εκμετάλλευση της νήσου έχει επιφέρει τεράστια καταστροφή, η οποία διογκώνεται συνεχώς ενώ, σύμφωνα με τον βουλευτή, θα έπρεπε ήδη να γίνεται λόγος για υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αριθμός επισκεπτών στο νησί και κάθε είδους έργων και δραστηριοτήτων να εκτελούνται κατόπιν έγκρισης και κυρίως να συμφωνούν ρητά με τα όσα προβλέπονται από το θεσμοθετημένο καθεστώς των περιοχών Natura 2000. Παράλληλα, ο κ.Δανέλλης καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να διερευνήσουν το θέμα και να αναλάβουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την αποκατάσταση και προστασία της νήσου Χρυσής αλλά και να ενεργήσουν άμεσα ώστε να συσταθεί επιτέλους ο προβλεπόμενος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής.