Κάλεσμα σε όλους τους οφειλέτες του Δήμου Ηρακλείου να σπεύσουν στο δημοτικό ταμείο για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέσα από τη ρύθμιση των 100 δόσεων που πρόσφατα ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, απευθύνει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός. Όπως τονίζει, μέσα από τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για μια πιο ευέλικτη διαχείριση των χρεών των οφειλετών, στους οποίους δίνει και κίνητρα για την αποπληρωμή τους μέσα από την παραγραφή των προσαυξήσεων… Ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι σε αυτή τη φάση το επιτελείο της Οικονομικής Υπηρεσίας μελετά με μεγάλη προσοχή τη ρύθμιση όπως ψηφίστηκε, καθώς εμφανίζει κάποια θολά σημεία, αλλά και κάποιες δυσερμήνευτες παραγράφους, που γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν σε συνεργασία και με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Το ξεκαθάρισμα αυτό αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτό, το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να σπεύσουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίδεται για μια πιο ευέλικτη αποπληρωμή της οφειλής τους. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους σε έως και 100 δόσεις, ενώ οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος τού υπό ψήφιση νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Όπως έχει γράψει η «Π» η καθυστέρηση που είχε καταγραφεί στην κατάθεση του νομοσχεδίου είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα των Δήμων να μειωθούν θεαματικά, καθώς ο κόσμος περίμενε τη ρύθμιση των 100 δόσεων για να μπορέσει να πληρώσει τις οφειλές του. Μόνο στο Δήμο Ηρακλείου τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2017 μειώθηκαν κατά πέντε εκατομμύρια σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης χρονιάς.Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μεγάλες διευκολύνσεις παρέχει το νέο νομοσχέδιο στους οφειλέτες καθώς τους δίνει εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των χρεών τους. Στις ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Αν το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ, η απαλλαγή φτάνει σε ποσοστό εκατό τοις εκατό. Αν εξοφληθεί σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, κερδίζει ο οφειλέτης απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό. Αντίστοιχα, αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, δίδεται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό. Επίσης, αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, δίδεται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό. Τέλος, αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, δίδεται απαλλαγή σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν ενταχθούν στη ρύθμιση ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το μπλοκάρισμα ΑΦΜ, με την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών τους, ακόμα και με την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας τους.