Με το βραβείο του Περιβαλλοντικού Πρωταθλητή τίμησε ο μεγαλύτερος Tour operator της Ευρώπης, TUI AG, το κρητικό ξενοδοχείο Apollonia Beach Resort & Spa που βρίσκεται στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης.

Κάθε χρόνο από το 1996 και μέσα από απαντήσεις σε ερωτηματολόγια πελατών, η TUI ξεχωρίζει τα ξενοδοχεία που εργάζονται ιδιαίτερα σκληρά, για να προστατεύσουν το περιβάλλον και να ασκήσουν την κοινωνική τους ευθύνη.

Ο σκοπός της TUI μέσω αυτής της βράβευσης είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση των ξενοδόχων γύρω από την αειφορία.

Πρόκειται για μια ακόμα βράβευση ξενοδοχείου της Cyan group of hotels, που έρχεται να τονίσει ξανά την ευαισθητοποίηση της διοίκησης και του προσωπικού για ένα πιο «πράσινο» παρόν.