Δεύτερη ευκαιρία να φέρουν στο φως τα... ξεχασμένα δίνει σε φορολογουμένους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία άνοιξε εκ νέου τον δρόμο για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στο πλαίσιο της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι με τη νέα δήλωση να μην μειώνεται η φορολογητέα ύλη και κατά συνέπεια το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μπορούν να υποβάλουν νέα τροποποιητική δήλωση είτε για να αυξήσουν τη φορολογητέα ύλη είτε για να διορθώσουν λάθη τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μειώνουν τη φορολογητέα ύλη και δεν θα προκύπτει επιστροφή φόρου. Άλλωστε, από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις.

Η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχει ήδη αποφέρει έσοδα που υπερβαίνουν τα 250 εκατ. ευρώ.