Υποχρεωτικός θα είναι από το 2018 ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος υγείας για όλους τους πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ, ενώ κάθε ασφαλισμένος θα υπάγεται υποχρεωτικά σε έναν οικογενειακό γιατρό, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, όλοι οι πολίτες θα έχουν ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει συνοπτικό ιατρικό ιστορικό.

Ο φάκελος θα καταρτίζεται από τον οικογενειακό γιατρό, που θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσής του. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, ενώ πρόσβαση σε αυτόν θα έχει ο οικογενειακός γιατρός, ο πολίτης και οι μονάδες του ΕΣΥ, εφόσον απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, στον φάκελο θα καταχωρείται υλικό που θα αφορά σε παρεμβάσεις πρόληψης, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία, την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα παρέχεται στον ασθενή.

Στην αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται πως ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της μεταρρύθμισης για την πρωτοβάθμια φροντίδα και συνιστά "το ηλεκτρονικό εργαλείο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια στη φροντίδα, ενώ παράλληλα αποτελεί προαπαιτούμενο της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της παραπομπής".

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη πως ο οικογενειακός γιατρός, που θα έχει την ευθύνη του ηλεκτρονικού φακέλου, μπορεί να είναι ένας παθολόγος ή γενικός γιατρός ή παιδίατρος, υπάλληλος του Πρωτοβάθμιου Ενικού Δικτύου Υγείας (οι δομές του ΠΕΔΥ μετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας), ή ιδιώτης συμβεβλημένος που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Κάθε οικογενειακός γιατρός δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 2.000 εγγεγραμμένους πολίτες.