Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στον όρμο Δερματά μετά και τη συμπληρωματική σύμβαση που υπεγράφη και αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, «η αναγκαιότητα για συμπληρωματικές εργασίες προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της κύριας σύμβασης, εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων (συνεχείς καθιζήσεις του πρανούς στην παραλία του κόλπου Δερματά).

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και θα λυθεί έτσι οριστικά το σημαντικό ζήτημα ασφάλειας που είχε προκύψει εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων του 2010 και του 2014, τα οποία είχαν προκαλέσει την ολίσθηση του υφιστάμενου πρανούς. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη δεύτερη φάση του έργου και την πλήρη αποκατάσταση του κόλπου. Η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 45.637,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους».

Θυμίζουμε ότι ο κόλπος Δερματά δέχτηκε τα τελευταία χρόνια απανωτά πλήγματα από την κακοκαιρία, με συνέπεια να υπάρξουν καθιζήσεις στο πρανές του παραλιακού! Οι πρώτες καθιζήσεις έγιναν το 2010. Το 2014 ακολούθησε και νέος γύρος καθιζήσεων-καταρρεύσεων από την κακοκαιρία, με τις χαρακτηριστικές εικόνες να προκαλούν αλγεινή εντύπωση.

Το 2016 ο Δήμος ξεμπλόκαρε το έργο αποκατάστασης. Η σύμβαση για το έργο "Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου του Δερματά" ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο υπεγράφη συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου του 2016 και η δαπάνη του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 93.353 ευρώ, καλύφθηκε από πιστώσεις του Δήμου.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση της 15ης Δεκεμβρίου 2016, ήταν 90 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο, δηλαδή, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017.