Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τις αρμόδιες αρχές, φορείς, περιβαλλοντικούς συλλόγους και σωματεία απέστειλε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη αναφορικά με την επικείμενη δημιουργία του διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την υποστήριξη των πολιτών στο δρόμο προς την αειφόρο ανάπτυξη ενώ πρόσφατα έγινε κοινωνός της μεγάλης ανησυχίας που προκαλεί σε μερίδα πολιτών το ζήτημα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς η συζήτηση, αν και είναι ανοιχτή την τελευταία 25ετία, παραμένει αναπάντητη και το υφιστάμενο αεροδρόμιο Νέας Αλικαρνασσού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και δεν εξυπηρετεί ικανοποιητικά την αεροπορική κίνηση της Κρήτης, κυρίως την περίοδο τουριστικής αιχμής.

Το Παρατηρητήριο θεωρεί ότι η επιλογή ενός νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι πάσχει για μια σειρά από λόγους, τους οποίους συμπυκνώνει στα εξής σημεία:

1. Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο προτεινόμενο αεροδρόμιο από την πόλη του Ηρακλείου.

2. Αμφίβολη ασφάλεια πτήσεων.

3. Υπερπολλαπλάσιο κόστος κατασκευής και μεγάλα παράπλευρα κόστη-απώλειες για ντόπιους και Κρήτη.

4. Απώλεια συνεργειών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

5. Άσκοπες μετακινήσεις, αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών.

6. Καταστροφή ντόπιας υψηλής ποιότητας πρωτογενούς παραγωγής.

7. Μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

8. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και κοινωνικός αποκλεισμός.

Αντίστοιχα το Παρατηρητήριο θεωρεί πως η επέκταση του υφιστάμενου αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» είναι σαφώς καλύτερη επιλογή για τους παρακάτω λόγους.

1. Σημαντικά μικρότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2. Ασύγκριτες δυνατότητες νέων δραστηριοτήτων και μελλοντικής επέκτασης.

3. Το σημερινό κτηματολόγιο της πεδιάδας Καστελλίου μπορεί να γίνει το εργαλείο σχεδιασμού και αναδασμού για την πεδιάδα Καστελλίου και τον δήμο, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής σε πρωτογενή τομέα και μεταποίηση.

4. Πολύ χαμηλότερο κόστος και τέλη για τους χρήστες.

Όπως υποστηρίζει το Παρατηρητήριο, εκπρόσωποι των επιχειρηματιών του τουρισμού και των αερομεταφορών έχουν εκφράσει ήδη τις επιφυλάξεις ή και τις αντιρρήσεις τους για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, καθώς αναμένεται με τα αναπόφευκτα μεγαλύτερα τέλη χρήσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις αεροπορικές εταιρείες. Και οι δύο συνηγορούν με την πρόταση της επέκτασης του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου.

Το Παρατηρητήριο Πολιτών, ζυγίζοντας τις βασικές αιτιάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καλύτερης αεροπορικής εξυπηρέτησης των εκατομμυρίων τουριστών και των κατοίκων της Κρήτης, επισημαίνει ότι σε κάθε χωροταξική και αναπτυξιακή επιλογή, σε μια εποχή μάλιστα που οι προσπάθειες συγκλίνουν προς μια αειφόρο ανάπτυξη, προέχει η συνεξέταση των επιπτώσεων κάθε προτεινόμενου μεγάλου έργου, παράλληλα με τη μέγιστη και βέλτιστη εκμετάλλευση κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής στο έπακρο, δημιουργώντας υπεραξίες και συνέργειες στο μικρότερο δυνατό κόστος και προάγοντας την τοπική αειφόρο ανάπτυξη.

«Για να προοδεύσει ο τόπος, οι πολιτικοί πρέπει να πάψουν να αποσιωπούν, αλλά αντιθέτως να υλοποιούν υποχρεωτικά το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των δικαιούχων πολιτών για ευρεία αναλυτική πληροφόρηση, ευρύ δημόσιο διάλογο και ευρεία συμμετοχή των πολιτών στην αναζήτηση βέλτιστων-τεκμηριωμένων λύσεων για τις τοπικές ανάγκες, παύοντας και αδικαιολόγητες, αδόκιμες ή υστερόβουλες επιλογές ή φανφάρες πολιτικών γραφείων και δημοτικών συμβουλίων, ήδη βεβαρημένων με τη σημερινή κρίση» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο του Παρατηρητηρίου.