Λύση για την αποκατάσταση τη θαλάσσιας συγκοινωνίας των Κυθήρων με τον Πειραιά αναζητά το υπουργείο Ναυτιλίας, αφού, όπως έχει ανακοινώσει η ΛΑΝΕ, τα εγκεκριμένα δρομολόγια του «Βιτσέντζος Κορνάρος» από Πειραιά για Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλλι θα παραμείνουν ανεκτέλεστα λόγω τεχνικού προβλήματος.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να βγει από τη διά θαλάσσης απομόνωση ένα τουριστικό νησί όπως τα Κύθηρα, ο υφυπουργού Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός με απόφασή του που αναρτήθηκε στη Διαύγεια κήρυξε έκπτωτη την Λασιθιωτική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία από τη συγκεκριμένη γραμμή με μερική κατάπτωση της εγγυητικής της επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 400.868 ευρώ και η μερική κατάπτωση της εγγυητικής αφορά 186.165,19 ευρώ, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πλοίο «δεν δύναται να εξυπηρετήσει την εν θέματι γραμμή, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης».

Το ΥΝΑ αναμένεται να προχωρήσει στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, για την κάλυψη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Καστέλλι.

Η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την κάλυψη της γραμμής θα γίνει με τα ίδια χρήματα και τους ίδιους όρους. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία, ενδεχόμενο που είναι ορατό, τότε θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Αν δημιουργηθεί αδιέξοδο τότε θα γίνει νέος σχεδιασμός της γραμμής για τη σύνδεση του Πειραιά με τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και το Καστέλλι και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.