Χθες ολοκληρώθηκε η κατάθεση των αιτήσεων στο ΠαΓΝΗ, που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και αφορά την πρόσληψη συνολικά 14 ατόμων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, 24 μηνών, πέντε υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Τραπεζοκόμων στο Τμήμα Διατροφής -Διαιτολογίας, πέντε ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-τριών στο Τμήμα Επιστασίας -Ιματισμού και τεσσάρων ατόμων ΔΕ κατηγορίας ειδικότητας Μαγείρων.

Κατατέθηκαν στο Νοσοκομείο συνολικά (229) αιτήσεις, εκ των οποίων οι 167 αφορούν τη θέση ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι 43 τη θέση ΥΕ Καθαριστών-τριών και οι 19 τη θέση ΔΕ Μαγείρων.

Ο τελικός αριθμός των παραπάνω αιτήσεων θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα παραληφθούν ταχυδρομικά. Η όλη διαδικασία γίνεται με πλήρη διαφάνεια, όπως έχει οριστεί από το ΑΣΕΠ.

Τις αιτήσεις θα επεξεργαστεί τριμελής Επιτροπή η οποία και θα καταρτίσει πίνακες κατάταξης υποψηφίων, ανάλογα με τη μοριοδότηση της Σύμβασης (ΣΟΧ 2/2017) και το Παράρτημά της στις 31-03-2017 και τους οποίους στη συνέχεια θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου.